Assegurances per a instruments, art i cultura

Assegurances

Instruments musicals

Assegurances a tot risc sense franquícia en qualsevol situació del territori Nacional, Europeu o mundial

Activitats culturals i recreatives

Assegurances de Responsabilitat Civil per a associacions, fundacions o empreses de l'àmbit cultural o recreatiu

Associacions sense ànim de lucre

Assegurança de Responsabilitat Civil que cobreix danys a tercers en el desenvolupament de les activitats realitzades per l’associació.

Art i patrimoni

Assegurances per a protegir el patrimoni artístic i arquitectònic, ja sigui públic o privat

Invalidesa professional per a músics

Assegurança exclusiva per a músics professionals que inclou assegurança de vida i assegurança d'invalidesa professional

Suspensió i cancel·lació d’espectacles

Assegurances per a cobrir imprevistos que impedeixin el desenvolupament normal d'espectacles de tota mena

Particulars

Totes les assegurances que necessiten les persones per tenir tranquil·litat i seguretat a la seva activitat privada

Empreses

Totes les assegurances que necessiten les empreses, comerços i professionals per estar protegits a la seva activitat diària