Assegurances per a instruments, art i cultura

Associacions sense ànim de lucre

L'assegurança de Responsabilitat Civil o RC (com popularment se la coneix) és obligatoria per a les associacions i cobreix els danys que es puguin produir a tercers -tant materials com personals- durant el desenvolupament de les activitats realitzades per l'associació

Si necessites altres assegurances per a la teva associació a part de la R.C., pots revisar el nostre menú d'assegurances o comunicar-te amb nosaltres.

L’Assegurança de Responsabilitat Civil per a Associacions inclou:

 • R.C. Explotació
 • R.C. Locativa
 • R.C. Propietari, arrendatari o usufructuari d’immobles
 • R.C. Subsidiària i contractistes
 • R.C. Patronal
 • R.C. Incendi o explosió
 • R.C. Treballs fora de les instal·lacions
 • R.C. Creuada
 • R.C. Accident laboral personal propi
 • R.C. Intoxicació per aliments
 • Despeses de defensa per a professionals designats per l’assegurador i fiances
 • Víctima de 300.000 euros a partir d’una suma assegurada igual o superior a 300.000 euros
 • Franquícia general de 150 euros

Es cobreixen totes les activitats que constin en els estatuts de l’associació. Qualsevol altra activitat que no estigui contemplada de forma genèrica als estatuts no estaria garantida, per això és molt important que els estatuts de l’associació estiguin actualitzats.

El cost d’aquesta assegurança es calcula en funció del capital a assegurar (segons l’aforament) i del pressupost anual de l’associació. Emplenant el primer pas de la contractació online podràs saber el cost i, si ho vols, pots continuar amb l’emissió de l’assegurança.

Contractació online

Al nostre tarificador pots cotitzar l’assegurança de Responsabilitat Civil de la teva associació ingressant només dues dades: el capital a assegurar segons l’aforament de les activitats i el pressupost anual.

Si desitges contractar l’assegurança, completa i envia el formulari.

Podem ajudar-te?