Assegurances per a instruments, art i cultura

Invalidesa professional per a músics

L'assegurança d'invalidesa professional per a músics va ser creada i dissenyada per la nostra corredoria a comanda de molts músics que no trobaven en el mercat assegurador una cobertura específica per a aquest col·lectiu.

És una assegurança exclusiva per a músics professionals i inclou les següents cobertures:

  • Assegurança de vida: mort o invalidesa permanent i absoluta per qualsevol causa en la vida professional i laboral
  • Invalidesa professional: cobreix la impossibilitat permanent per a continuar tocant un instrument (o qualsevol tipus d’activitat professional) provocada tant per accident com per malaltia

Ha de diferenciar-se de les assegurances de vida i invalidesa tradicionals, ja que aquestes últimes cobreixen la invalidesa total però no contemplen riscos específics per a la vida professional d'un músic, com ara la pèrdua d'una mà, cosa que impediria al músic seguir tocant però que no és considerada invalidesa en una assegurança tradicional.

Podem ajudar-te?