Assegurances per a instruments, art i cultura

Art i patrimoni

Assegurances d'art per a col·leccionistes privats, museus, galeries, institucions o organismes públics. Són assegurances destinades a cobrir les obres tant en estades com en el seu trasllat a exposicions (clau a clau)

Es considera obra d'art a una peça que té un mèrit artístic, històric o cultural en el mercat de l'art, sense importar l'època en la qual va ser concebuda. Aquestes poden ser:

 • Pintures
 • Gravats
 • Escultures
 • Tapissos i catifes
 • Porcellana i cristalleria
 • Llibres
 • Qualsevol altre objecte en que es reconegui aquest mèrit

Però també la pòlissa d’art pot cobrir objectes valuosos encara que no siguin obres d’art, com ara:

 • Joies
 • Antiguitats
 • Mobles
 • Col·leccions o sèries: qualsevol conjunt d’objetes que pertanyen a una mateixa classe i que tingui un interès personal, artístic o econòmic
 • Objectes de valor especial: com ara peces de pelleteria fina; vestits de dissenyadors d’alta costura; quadres, tapissos o catifes que no tinguin consideració d’obra d’art; objectes de materials preciosos que no siguin obres d’art (canelobres, coberts, etc.); i llibres poc freqüents al mercat, incunables i manuscrits, entre d’altres.

Assegurances per a patrimoni arquitectònic dirigides a propietaris o administradors d’edificis singulars.

La preservació cultural és un dels objetius de la nostra corredoria, i aquesta assegurança protegeix aquells edificis que són part fonamental de la identitat de les comunitats.

Es consideren edificis de caràcter patrimonial a l’efecte d’aquesta assegurança a aquells amb una arquitectura, disseny i/o ornamentació que assoleixi un valor artístic que mereixi una protecció especial.

Podem ajudar-te?