Assegurances per a instruments, art i cultura

Serveis per a luthiers

Administració i gestió de totes les assegurances que necessita el luthier a la seva vida professional

Assegurem els instruments musicals propietat del luthier i dels seus clients, amb cobertura dins i fora del taller, en períodes de prova, préstecs o lloguer.

Així mateix, assegurem els tallers i les botigues tant el continent com el contingut.

Offerim també una assegurança d’invalidesa professional per a luthiersque els cobreix en cas d’accident o malaltia que els impossibiliti permanentment per a la realització de la seva activitat professional.

Es treballa personalment amb cada professional per a confeccionar les assegurances que millor s’ajustin a las seves necessitats, incloent en les cobertures altres possibles activitats de la professió, com ara esdeveniments, exposicions i fires o assistència en viatges.