Assegurances per a instruments, art i cultura

Els danys més comuns als pianos dins de casa

Podem creure, erròniament, que com que els pianos no surten de casa, no necessiten assegurança. No hi ha res més allunyat de la realitat!

Solem pensar que només els pianos de lloguer o aquells que es traslladen són els únics que s’haurien d’assegurar, però els pianos privats, encara que no surtin de casa ni puguin ser robats fàcilment, poden patir igualment danys greus.

Amb la nostra experiència de 40 anys assegurant instruments musicals, podem fer una petita llista amb els danys més comuns que solen patir els pianos dins de casa:

-Cops o caigudes d’objectes situats a prop de el piano o posats directament a sobre.

-Vessament de líquids o caiguda de petits elements sòlids a sobre del teclat.

-Incendi total o parcial en l’habitatge que pugui cremar o fer malbé el piano.

-Danys per aigua, como ara inundacions, avaries o aqualsevol altre imprevist en què el piano es faci malbé amb aigua, exceptuant la humitat ambient o temperatura.

Considerant això, podem donar-nos una idea sobre com cuidar una mica millor el nostre piano. I per aquells danys que ningú pot preveure, us recomanem l’assegurança “Penta” per a pianos, que podeu consultar a la nostra web, amb millores exclusives per als clients de Casablancas.

Comparteix
Parlem sobre…
Últims posts
Podem ajudar-te?