Assegurances per a instruments, art i cultura

Protegir la col·lecció quan el museu o la galeria estan tancats

En un context com l’actual d’emergència de COVID-19, on el sector cultural ha de suspendre tota l’activitat, els directors dels museus i els propietaris de les galeries s’enfronten a una sèrie de nous reptes. Per això volem en aquest post dirigir-nos a ells per recorda’ls-hi que alguns riscos habituals creixen o s’alteren quan les portes de les instal·lacions es tanquen durant un període de temps prolongat, en el qual no hi ha visitants i el nombre d’empleats s’ha reduït al mínim..

Es per això que experts en el tema com Axa-Art i Casablancas recomanem:

– Asseguri tots els punts d’entrada.

Portes, finestres, sistemes de ventilació, claraboies i similars representen vulnerabilitats potencials. Els mecanismes o sistemes en funcionament poden basar-se en el fet de que sempre o gairebé sempre hi haurà personal al voltant. En aquests moments “anormals” en els que no hi ha personal al voltant i la vigilància pot ser més esporàdica, pot ser necessari endurir alguns punts d’accés.

A més, consideri la possibilitat de l’accés a través de les instal·lacions adjacents. Atès que el més probable és que també estiguin tancats, els edificis annexos les quals mesures de seguretat podrien ser menys robustes i podrien oferir un atractiu mitjà per a accedir a un museu o galeria.

– Penseu en la possibilitat d’una seguretat addicional.

Quan els carrers estan buits, s’obren noves oportunitats per als vàndals i lladres. Consideri la possibilitat d’ organitzar patrulles exteriors per a comprovar la integritat dels possibles punts d’accés.

-Revisi la seguretat interior.

Una vegada que algú obté accés, podria tenir més temps actualment per endur-se alguna cosa abans que s’iniciï una resposta: consideri reforçar la seguretat del hardware disponible. També els objectes valuosos, en particular els que són petits, han de ser traslladats a espais amb seguretat reforçada com caixes fortes.

– Assegureu-vos que es donarà resposta a qualsevol alarma que s’activi.

Reviseu els acords contractuals amb les empreses de seguretat per confirmar quan s’activarà una alarma. També verifiqueu que l’empresa segueix funcionant a plena capacitat.

– Assegureu-vos que es disposa de l’electricitat necessària perquè continuïn funcionant els sistemes d’alarma i control de temperatura i humitat. .

Així mateix, si la instal·lació està protegida per ruixadors, ha de assegurar-se el subministrament d’aigua.

– Comproveu el període de conservació de les imatges de les càmeres de vídeo-vigilància.

És essencial que el sistema de vídeo-vigilància tingui prou capacitat d’emmagatzematge per mantenir les gravacions de les instal·lacions durant el temps que ho permetin les lleis locals.

Vigileu els fenòmens meteorològics extrems.

A les zones exposades a catàstrofes naturals, els directors dels museus i els propietaris de les galeries haurien de comprovar si els plans de recuperació existents es poden seguir aplicant de manera eficient i oportuna després d’un esdeveniment meteorològic extrem.

Comparteix
Parlem sobre…
Últims posts
Podem ajudar-te?