Assegurança de Responsabilitat Civil per a Associacions sense Ànim de Lucre

Les associacions que organitzin una activitat o un esdeveniment cultural, artístic o recreatiu sense ànim de lucre necessiten tenir contractada una assegurança de Responsabilitat Civil. Aquesta assegurança és obligatòria a tot l’estat. L’assegurança de R.C. (com popularment se la coneix) cobreix els danys que es puguin produir a tercers durant el desenvolupament de les activitats […]