Assegurances per a instruments, art i cultura

Assegurança de Responsabilitat Civil per a Associacions sense Ànim de Lucre

Les associacions que organitzin una activitat o un esdeveniment cultural, artístic o recreatiu sense ànim de lucre necessiten tenir contractada una assegurança de Responsabilitat Civil. Aquesta assegurança és obligatòria a tot l’estat.

L’assegurança de R.C. (com popularment se la coneix) cobreix els danys que es puguin produir a tercers durant el desenvolupament de les activitats realitzades per l’associació. Els danys poden ser tant materials com personals, com ara el trencament d’un vidre o la lesió d’un participant, respectivament.

Les assegurances de Responsabilitat Civil per a associacions cobreixin totes les activitats que constin en els estatuts de l’associació. Qualsevol altra activitat que no estigui contemplada de forma genèrica als estatuts no estaria garantitzada, per això és molt important que els estatuts de l’associació estiguin actualitzats.

El cost d’aquesta assegurança es calcula en funció del capital a assegurar -que va en funció de l’aforament que tinguin les activitats- i del pressupost anual de la pròpia associació. .

Moltes vegades sorgeix el dubte de si realment cal aquesta assegurança comptant ja amb l’assegurança del lloc on es realitza l’activitat, como ara un teatre. I la resposta és sí: a més de l’assegurança que pugui tenir el teatre, cal tenir l’assegurança de l’associació organitzadora, ja que si es produeix un sinistre causat per la associació, serà aquesta la responsable directa i no pas el teatre, per tant cadascú ha de tenir la seva assegurança contractada.

Comparteix
Parlem sobre…
Últims posts
Podem ajudar-te?